• Od: Tomáš Chalupa

    Z kategorie: ANALÝZY

    Publikováno: 22. 10. 2018 | 11:33

Olomoučtí vědci měří 101 hormonů rostlin. Chtějí zjistit, jak umí přežít sucho a mráz

Odborníci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a univerzity v Umeå vyvinuli unikátní metodu, která umožňuje změřit v rekordní počet 101 rostlinných hormonů v jediném malém vzorku rostliny. Metoda pomůže vědcům lépe pochopit, jak rostliny dokáží přežít sucho nebo mráz.

Podobně jako lidé i rostliny mají hormony – sloučeniny, které už v nepatrném množství ovlivňují fyziologické pochody v organismu. U rostlin se jich na řízení důležitých procesů obvykle podílí více. Biologové tedy potřebují měřit koncentrace všech zúčastněných hormonů i látek, ze kterých hormony vznikají nebo na které se přeměňují. Aby takovou analýzu co nejvíce usnadnili, portřebují vědci účinné detekční metody. K těm skutečně špičkovým patří právě nově vyvinutý postup pro stanovení 101 rostlinných hormonů a příbuzných sloučenin.

 „Naše metoda je rychlá, citlivá a spolehlivě funguje i s malými rostlinnými vzorky o hmotnosti pouhých 20 miligramů. V každém vzorku dokážeme současně stanovit 101 látek, což je skoro dvojnásobek v porovnání s předchozími metodami jiných autorů,“ vysvětluje docent Ondřej Novák, který metodu spolu se svým olomouckým týmem a vědci ze zemědělské univerzity ve švédském městě Umeå vyvinul. K identifikaci těchto látek využívá mimořádně přesnou technologii hmotnostní spektrometrie a celá zabere analýza jen 32 minut.

Zda metoda funguje, vědci ověřovali na semenáčcích huseníčku rolního, které zasolili. To jim umožnilo najít celkem 45 hormonů a příbuzných látek z oněch zmíněných 101, které umějí pomocí nové metody určit. Propojením údajů o reakci genů a hormonů na zasolení ale i jiné podněty vědci získají ucelenější představu o procesech, které se v rostlině odehrávají.

„Sucho, mráz nebo zasolování půd způsobují každoročně velké ztráty v zemědělství. Snažíme se proto pochopit biologické děje, které vedou k aktivaci obranných mechanismů, jež umožňují rostlině přežít. Na analýzách hormonů v různých rostlinách včetně zemědělských plodin spolupracujeme s vědci z České republiky i celého světa. Naši ‚stojedničkovou‘ metodu v těchto projektech jistě využijeme. Do budoucna ale máme i další plány. Chtěli bychom měřit hladiny rostlinných hormonů v různých typech buněk a také v jednotlivých částech buňky – organelách,“ prozrazuje další plány vědců Novák.

DALŠÍ ČLÁNEK: