• Od: Tomáš Chalupa

    Z kategorie: NOVÉ OBJEVY

    Publikováno: 5. 11. 2018 | 08:20

Čeští vědci zkoumali letokruhy a zjistili, že tajfuny se posouvají stále více k severu

Ničivé tajfuny se posouvají směrem na sever do nových oblastí, kde se nikdy předtím nevyskytovaly. Takový je závěr studie, která dokumentuje posun oblasti ovlivněné ničivými tajfuny v dlouhodobém měřítku.

 „Doposud se příliš nevědělo o dlouhodobých změnách intenzity tajfunů, jelikož věrohodná data o aktivitě tajfunů existují pouze pro krátké období od 80. let 20. století. Především nebylo jisté, zda nárůst ničivých tajfunů nově pozorovaný v oblastech, kde byl v minulosti jejich výskyt vzácný, je v dlouhodobém měřítku součástí přirozené fluktuace, či se jedná o vybočení z dlouhodobého trendu vlivem globálních změn,“ říká vedoucí autor studie Jan Altman. Na výzkumu se podíleli kromě českých vědců také kolegové z Ruska, Jižní Koreje a Švýcarska. Publikoval ji mezinárodní tým vědců právě pod vedením Jana Altmana z Botanického ústavu Akademie věd ČR v prestižním časopise PNAS, který vydává Národní akademie věd Spojených států amerických.

Pro zjištění variability tajfunů ve východní Asii, kde vědci z Botanického ústavu provádějí dlouhodobý výzkum, vědci využili informace uložené v letokruzích stromů. „Letokruhy slouží jako kronika, kde jsou zapsány zásadní informace ovlivňující život daného stromu,“ vysvětluje Jan Altman. Autoři studie tak mohli rekonstruovat narušení přirozených lesních porostů vlivem tajfunů během posledních více než 200 let a zkoumali je na 1300 kilometrů dlouhém gradientu v Jižní Koreji a východním Rusku. 

„Naše výsledky naznačují, že během posledního století se výrazně zvýšila aktivita tajfunů severně od oblastí, které jsou na tajfuny již více či méně přizpůsobeny. Pro oblasti, které se dříve nacházely na okraji areálu působení tajfunů, jsou takováto zjištění zcela klíčová. Na jejich základě totiž mohou být zavedena opatření ke zmírnění ničivého vlivu tajfunů i tam, kde s nimi není dost zkušeností z minulosti,“ dodává Jan Altman.

Tropické cyklóny (tajfuny v Asii a hurikány v Americe) způsobují rozsáhlé škody, včetně ztráty lidských životů, jelikož jsou tomuto přírodnímu živlu vystaveny především hustě osídlené oblasti.

DALŠÍ ČLÁNEK: