• Od: ZázrakyVědy.cz

    Z kategorie: NOVÉ OBJEVY

    Publikováno: 12. 11. 2018 | 11:06

Už tříleté děti podle vědců chápou princip vlastnictví

To je moje hračka, neber mi jí. Takto reagují děti na to, když jim někdo bere něco, co považují za své. Vědci jsou přesvědčeni, že i tříleté děti chápou princip vlastnictví a chovají se podle toho.

Vědci z univerzity ve Waterloo zjistili, že tříleté děti jsou schopny rozeznat, komu patří jaká hračka. Jejich povědomí o tom, kdo danou věc vlastní, ale vychází z její polohy, tedy kde se nachází. Děti starší tří let pak jsou schopny posoudit, komu daná věc patří, aniž by viděly, kdo jí kdy fyzicky držel nebo s ní manipuloval.

V tom je podstatná změna oproti předchozím výzkumům. Ty totiž vždy stály na tom, že děti viděly, kdo danou věc drží a teprve pak si utvářely názor, komu patří. „V reálném světě jsme obklopeni hromadou předmětů, se kterými nikdo nemanipuluje ani je fyzicky nedrží a přesto musíme vědět, kdo co vlastní,“ říká vedoucí projektu Brandon W. Goudling.

Vědci ukázali dětem model dvou domů s pozemky, které byly rozděleny cestou. Na každém pozemku se nacházely určité typické předměty jako houpačka, záhon nebo lavička. Děti byly schopné rozeznat, ke kterému domu která věc patří. To platilo i pro tříleté děti. Navíc byly schopny pochopit, že lidé z jednoho domu přešli na návštěvu do druhého domu a stále byli vlastníky daných předmětů. Dokonce byly schopny pochopit i takové procesy, jako bylo předání nějaké věci jinému majiteli. Dokázali určit událost v minulosti, která změnila vlastnictví daného předmětu. Pokud například pes odnese chlapci balon a přinese ho na druhý dvorek, děti věděly, že majitelem věci není pes ale stále ten původní chlapec.  Zajímavé také je, že děti ve svém úsudku v podstatě přesně kopírují principy západního práva a legality aniž by pochopitelně o existenci těchto věcí věděly.

Výsledek testu může být překvapivý pro rodiče sourozenců, kteří se neustále hádají, komu která hračka patří. Rozhodně to není dáno tím, že by to děti skutečně nevěděly, spíše jde o mocenský souboj a snahu si danou věc přivlastnit. I velmi malé děti jsou naprosto dobře zorientované ve vlastnických vztazích konkrétních věcí.

DALŠÍ ČLÁNEK: