• Od: ZázrakyVědy.cz

    Z kategorie: VĚDECKÉ TEORIE

    Publikováno: 19. 10. 2018 | 10:57

Vědci jsou o krok blíže k rozluštění tajemství lidských snů

Každý má sny. Lidé, zvířata, dokonce prý i stroje. Ale proč? K čemu nám sny jsou a jsou nám vůbec k něčemu, nebo je to jen změť nahodilých myšlenek, které ráno zapomeneme? Vědci jsou o krok blíže k rozluštění tohoto tajemství.

Vědci se v nejnovější studii prezentované v magazínu Social Cognitive and Affective Neuroscience přiklonili k teorii, že sny nám pomáhají s procesem zvládání emocí a aktivit v bdělém stavu.

Experiment, který realizovali vědci z univerzity ve Swansea, uskutečnili poněkud nezvyklý experiment na skupině 20 studentů. Deset dní byli připojeni na elektroencefalograf, který měřil intenzitu mozkových vln v průběhu REM (rapid eye movement) fáze spánku a v průběhu SWS (slow way sleep) fáze spánku.

Vědci v desetiminutových intervalech dobrovolníky budili, takže jim mohli popisovat obsah svých snů. 19 z nich popsalo alespoň jeden REM sen a 14 alespoň jeden SWS sen. Pak tyto záznamy porovnali a snažili se nalézt korelace. A ty skutečně nalezli a byly velmi zajímavé.

Obsah jejich REM snů odpovídal předchozím zážitkům z bdělého stavu, reflektovaly tedy život člověka. A objevovaly se v nich epizody spojené s emocemi mnohem více než s běžnými životními činnostmi. Sny tak zcela zjevně reflektují spíše než činností emoce spojené s bdělým stavem.

„Jde zatím o nejsilnější důkaz, že sny jsou spojeny s našimi nedávnými vzpomínkami,“ říká Mark Blegrove, psycholog z univerzity ve Swansea.

Jenže je zde ještě něco. Nebyla nalezena žádná spojitost mezi vzpomínkami a SWS sny. Ty neměly žádnou korelaci  s realitou, dokonce ani v jednom případě. Stále nám tedy kolem snů něco uniká. Zdá se, že je v celém cyklu přítomen ještě nějaký faktor, který zatím neznáme. Dalším krokem vědců tak bude snaha rozklíčovat, jakou roli hrají SWS sny v našem životě. A také hledání cest, jak manipulovat s našimi REM sny, tak, abychom si dokázali vybavit určité vzpomínky. Právě na tomto poli se otevírají nové, netušené možnosti.

DALŠÍ ČLÁNEK: