• Od: ZázrakyVědy.cz

    Z kategorie: VĚDECKÉ TEORIE

    Publikováno: 9. 10. 2018 | 10:09

Vědci z Kodaně odhalili faktor D, podstatu našeho temného já

Egoismus, sadismus, narcismus, sobectví … Jsou mnohé vlastnosti, které se skrývají v duši každého člověka a ne vždy vyplují na povrch. Vědci z kodaňské univerzity ale odhalili, že většina těchto vlastností má jakési společné jádro, něco, co by se dalo nazvat jako naše temné já. Oni jej však nazvali D-faktor.

V nové studii psychologů z univerzity v Kodani vyplývá, že oním společným jmenovatelem je upřednostňování vlastních zájmů na úkor druhých. V podstatě tedy jde o jistý druh sobectví, i když tak jednoduché to není.

Faktor D pokrývá jednak vlastnosti z tzv. temné triády. Tam patří podle psychologů psychopatie, narcismus a Machiavellismus. A pak také další vlastnosti, jako je sadismus, jízlivost nebo egoismus. Spojujícím faktorem je osobnostní rys v podobě náchylnosti k ponižování druhých a naprosté neschopnosti pochopit perspektivu a zájmy jiné osoby, než své vlastní. Většinou se tyto vlastnosti také pojí s přesvědčením, že dotyčný svým chováním jedná spravedlivě nebo zjednává spravedlnost.

Podle profesora psychologie Ingo Zettlera všechny negativní vlastnosti jsou vlastně jen vyjádřením jedné temné prapodstaty lidské duše. „D-faktor vlastně jen ukazuje, jak moc jsme náchylní nebo ochotní chovat se podle našich temných stránek,“ vysvětluje Zettler.

Každý člověk má negativní nebo temné vlastnosti, ale liší se v tom, jak moc jim dává průchod a jak velký prostor jim dává v životě. Čím vyšší D-faktor, tím větší je příchylnost daného jedince k některé ze svých temných stránek nebo k jejich kombinaci. Naopak nízký D-faktor ukazuje, že člověk je schopen se s temnými povahovými rysy vyrovnat. Existence D-faktoru by mohla psychologům výrazně pomoci při určování toho, zda dotyčný jedinec bude opakovat nějaké závadové jednání a zda je možná jeho náprava například po ukončení pobytu ve vězení.

DALŠÍ ČLÁNEK: