• Od: ZázrakyVědy.cz

    Z kategorie: VĚDECKÉ TEORIE

    Publikováno: 8. 11. 2018 | 09:32

Znečištění nás ohlupuje, žít ve smogu je jako vynechat rok školy, tvrdí vědci

Že znečištění není zrovna dobré pro lidské zdraví se samozřejmě ví už dlouhou dobu. Nově ale vědci zjistili, že znečištěný vzduch velkoměst má negativní vliv také na inteligenci a mentální schopnosti.

Znečištění ovzduší nás ohlupuje, dalo by se říct zcela jednoduše. Přitom je to podle vědců tvrzení pravdivé. Vysoká koncentrace škodlivých látek v ovzduší, které je lidský organismus dlouhodobě vystaven, snižuje matematické a jazykové schopnosti. Je to jakoby člověk v průběhu života vynechal jeden rok školní docházky. To jsou mimořádně alarmující zjištění.

Znečištění vzduchu je samo o sobě mimořádně škodlivé. Podle zprávy Organizace spojených národů má na svědomí ročně 7 milionů mrtvých po celém světě. A co je horší 95 procent obyvatel Země dýchá nezdravý vzduch. Informace o tom, že má tato skutečnost neblahý dopad na lidský intelekt, nejsou úplně nové.

Před několika lety vznikla studie, která konstatovala v podstatě to samé, ale týkalo se to pouze studentů. Nyní vědci rozšířili ohroženou skupinu na lidi všech věkových kategorií. Autoři studie z Yaleské univerzity upozorňují, že nejvíce ohroženým typem člověka je muž ve věku nad 64 let s nízkým vzděláním. Nejvíce ohroženou skupinou jsou totiž senioři – muži. A nejvíce se inteligenční regres projevuje u lidí s nízkým vzděláním. Čím déle jsou lidé znečištění vystaveni, tím horší důsledky pro jejich intelekt to má.

Za největší zdroj znečištění jsou považovány výfukové plyny z automobilů. Největší znečištění vzduchu je přirozeně ve velkých městech a městech s rozvinutým těžkým průmyslem. Například Londýn je tak znečištěný, že roční pobyt v něm v je stejný, jako kdyby ročně člověk vykouřil 251 cigaret. Pobyt v kterémkoliv ze 20 nejznečištěnějších měst Evropy je pro jeho obyvatele stejný, jako by kouřil denně 1-4 cigarety.

Zpráva vědců z Yale se dostala i do souhrnné zprávy o znečištění ovzduší vydané Světovou zdravotnickou organizací, která byla publikována ve 110 zemích světa.

DALŠÍ ČLÁNEK: